/ Svätí a starci - Svedectvá / Spomienky zo záhrady Bohorodičky

Spomienky zo záhrady Bohorodičky

Spomienky zo záhrady Bohorodičky

 

„… Zo Svätej Hory som odišiel ako dvadsaťdvaročný chlapec… Jediné, o čo som sa snažil, bolo zachovať ako odkaz všetko, čo ma naučili moji starci… Ďakujem Bohu za to, že vo veku šesťdesiat rokov učím to, čo ma naučil starec Gregor, otec Joakím a ďalší, ktorých uvádzam v Spomienkach (v knihe Zo záhrady Bohorodičky). Nech sú ich duše v Božích rukách a nech orodujú aj za nás… Za najväčšie požehnanie považujem dedičstvo, ktoré mi zanechali moji starci: pravé mníšske myslenie a život…“

 

Archim. Cherubím Karabelas

Spomienky zo záhrady Bohorodičky