/ Svätí a starci - Svedectvá / Svätý Juraj a drak

Svätý Juraj a drak

Svätý Juraj a drak

 

Svätý Juraj (Georgios) pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny a žil v dobe cisára Diokleciána (285 – 305). Jeho rodičia boli pôvodom z Kappadokie. Keď mal desať rokov, zomrel mu otec a jeho matka s ním odišla do Palestíny, kde mala nehnuteľný majetok. Po dovŕšení osemnástich rokov ho povolali do armády cisára Diokleciána, v ktorej sa neskôr stal vlajkonosičom. Neuplynulo veľa času a zomrela mu matka. Juraj po jej smrti zdedil veľký majetok.

V tej dobe Rimania viedli ťaženie proti Peržanom a Juraj v boji preukázal veľkú statočnosť a odvahu. Povýšili ho do hodnosti dôstojníka a stal sa veliteľom oddielu tisíc mužov. Počas návratu jeho armáda prechádzala neďaleko mesta Alagia v oblasti Attaleia a zastavila sa pri jazere, aby sa kone mohli napiť vody. Juraj na brehu jazera zbadal dievčinu, ktorá žalostne plakala. Požiadal ju, aby mu vysvetlila dôvod svojho žiaľu.

Dievčina vyrozprávala Jurajovi o tom, ako v jazere žije odporný drak, ktorý každý deň vychádza z vody a kŕmi sa ľudským mäsom. Kráľ mesta, menom Selvios, nemá moc oslobodiť toto miesto od šelmy, preto vydal príkaz, aby jej každý deň prinášali jedno živé dieťa. Drak zožral už všetky deti v meste a na rad prišla aj táto dievčina, kráľova dcéra. Pohanský kráľ prišiel k bránam mesta v sprievode mnohých ľudí a bol pripravený zďaleka sledovať mučenie svojej milovanej dcéry.

Juraj si vypočul rozprávanie dievčiny o tomto nešťastí, kľakol si na kolená a modlil sa k Bohu, aby mu dal silu oslobodiť mesto od strašnej šelmy. O chvíľu sa voda v jazere rozvírila a vyšiel z nej drak. Ihneď zamieril na miesto, kde stála dievčina. Keď zbadala šelmu, s plačom začala zúfalo kričať. V tej chvíli k nej Juraj pricválal na koni, zastavil sa pred šelmou a veľmi pokojne urobil znamenie kríža. Strašný drak okamžite padol k nohám Jurajovho koňa a zakrvavený sa zviechal.

Juraj sa obrátil k dievčine, prikázal jej, aby si rozviazala opasok, zviazala šelmu a ťahala ju do mesta. Keď s ňou Juraj prišiel do mesta, všetci ľudia na čele s pohanským kráľom uverili v Trojjediného Boha a chceli sa stať kresťanmi. Juraj sa poďakoval Bohu, zodvihol ruku a kopijou zasadil drakovi smrteľný úder. Potom do mesta pozval biskupa Alexandra z Antiochie, ktorý pokrstil približne 45 000 ľudí.

 

Ján Zozuľak

Svätý Juraj a drak