/ Svätí a starci - Svedectvá / Mníšske povolanie

Mníšske povolanie

 

Mníšske povolanie

 

Jeho starší brat, ktorý bol obchodník, ho postupne zasväcoval do obchodu, avšak to neuspokojovalo srdce mladého Prochora (Serafima Sarovského). Zisky nenapĺňali zmysel jeho života, pretože jeho duša túžila získať neporušiteľný a nevyčerpateľný poklad, ktorý by ho doviedol k spáse. Takmer každý deň chodil do chrámu na bohoslužby. Práca mu nedovoľovala zúčastňovať sa na svätej liturgii počas pracovných dní, preto vstával zavčas rána, pomodlil sa ranné modlitby a utekal do chrámu na rannú bohoslužbu. V nedeľu a vo sviatky veľmi rád čítal duchovné knihy. Niekedy z nich čítal nahlas svojim rovesníkom, ale najradšej ich študoval sám a na tichom mieste. Mal rád aj rozhovory na duchovné témy so skúsenými osobami.

Jeho veľkou túžbou bolo stať sa mníchom a prežiť život v oslavovaní Boha. Matka vedela, po čom túži Prochorova duša a vôbec nebola proti tejto jeho túžbe. Keď dovŕšil sedemnásť rokov, rozhodol sa opustiť pozemské veci a oddať sa mníšskemu životu. Vyžiadal požehnanie od matky a ona mu dala kovový kríž, ktorý na svojej hrudi nosil až do smrti.

Prochor najprv odišiel do Kyjevo-pečerskej Lavry, aby sa poradil s nejakým skúseným starcom a dostal požehnanie na mníšsky život. Chcel sa tiež pokloniť svätým ostatkom ctihodných Antona a Teodósia, prvých otcov ruského mníšstva.

V Kyjeve sa Prochor so slzami v očiach poklonil svätým ostatkom a vrúcne sa modlil, aby bol požehnaný začiatok jeho mníšskeho života. Potom navštívil prezieravého zatvoreného mnícha Dositeja, ktorý udržiaval kontakty so starcom Paisijom Veličkovským a jeho duchovnými synmi.

Starec Dositej mal dar prezieravosti a v Prochorovi predvidel silného Christovho bojovníka. Povedal mu, aby šiel do Sarovskej pustovne, kde dosiahne spásu:

– Choď, Božie dieťa, do Sarovského monastiera. Toto miesto ti bude na spásu. Tam s Božou pomocou ukončíš svoj pozemský život. Svätý Duch, poklad bláh, ťa povedie k svätosti. V Sarove bohumilým životom žije igumen Pachomij a kráča po stopách našich ctihodných otcov Antona a Teodósia.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

Mníšske povolanie