/ Liturgický život / Modlitby k svätému Arséniovi Kappadockému

Modlitby k svätému Arséniovi Kappadockému

 

 Modlitby k svätému Arséniovi Kappadockému

 

 

 

Tropár, hl. 3:

 

Dobre ukončený život v Bohu,

ukázal si sa ako čestná nádoba Svätého Ducha,

bohonosný Arsénios, prijal si blahodať zázrakov

a všetkým dávaš rýchlu pomoc,

otče ctihodný, pros Boha,

aby nám daroval veľkú milosť.

 

  

 

Kondak hl. 4:

 

Novozasadený kvet Kappadokie

a drahocenná nádoba cností, oslavujem ťa.

Tento ako anjel žijúci v tele

stal sa spolubývajúcim všetkých svätých,

vždy za nás prosí Christa,

aby nám daroval odpustenie hriechov.

 

Modlitby k svätému Arséniovi Kappadockému