/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa o Zakchejovi

Nedeľa o Zakchejovi

Nedeľa o Zakchejovi

 

Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Zakchejovi

Lk 19, 1 – 10 (zač. 94)

 

Potom vošiel do Jericha a prechádzal cez neho. A tu muž, menom Zakchej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, chcel vidieť, kto je Ježiš, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: „Zakchej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, namietali a hovorili: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ Vtedy Zakchej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim to štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes bol zachránený tento dom, pretože aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Nedeľa o Zakchejovi