/ Čítanie z Evanjelia / Všetkých svätých

Všetkých svätých

Všetkých svätých

Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu

 

Mt 10, 32 – 33 (zač. 38); 37 – 38 (zač. 39); 19, 27 – 30 (zač. 79)

 

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Vtedy mu Peter povedal: „Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Nuž, čo bude s nami?“ Ježiš im povedal: „Ozaj, hovorím vám, že pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Avšak mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.

 

Všetkých svätých