/ Čítanie z Evanjelia / Milujte svojich nepriateľov

Milujte svojich nepriateľov

 Milujte svojich nepriateľov

Čítanie z Evanjelia na 19. nedeľu

 

Lk 6, 31 – 36 (zač. 26)

 

Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Ak robíte dobre tým, ktorí vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Ak požičiavate tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec!

Milujte svojich nepriateľov