/ Liturgický život / Symbol viery

Symbol viery

Symbol viery

 

Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. I v jedného Pána Isusa Christa, Jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, zrodeného, nie stvoreného, súpodstatného s Otcom, prostredníctvom ktorého bolo všetko stvorené. Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a vtelil sa zo Svätého Ducha a Panny Márie, a stal sa človekom. Bol ukrižovaný za nás v dobe Pontského Piláta, trpel, bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem. I vystúpil na nebesá a zasadol po pravici Otca, a opäť príde so slávou súdiť živých a mŕtvych. Jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána, životodarného, ktorý vychádza z Otca a s Otcom i Synom je spolu uctievaný a spolu oslavovaný, a ktorý hovoril prostredníctvom prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amin.

 

 Symbol viery