/ Svätí a starci - Svedectvá / Svätý Serafim Sarovský

Svätý Serafim Sarovský

Svätý Serafim Sarovský

 

Svätý Serafim Sarovský je jedným z najobľúbenejších svätých Pravoslávnej cirkvi, ktorý dokáže osloviť rôznych ľudí v každej dobe.

Serafim bol veľkým askétom. Žil v ustavičnej modlitbe mysle, spievaní cirkevných textov, čítaní svätých kníh a telesnej námahe. Tvrdým zápasom dosiahol čistotu srdca a prostredníctvom modlitby sa priblížil k Bohu do takej miery, že Svätý Duch osvietil jeho myseľ nestvoreným Božím svetlom, aby bol schopný jasne chápať a celou dušou vnikať do významu Božích slov.

Serafim Sarovský bol naplnený radosťou a nesmiernou láskou k Bohu i blížnym. Počas života mnohým ľuďom pomohol slovami, príkladom i modlitbou. Všetkým sa prihováral radostným pozdravom:

– Radosť moja!

Tento veľký askéta po celý rok víťazne a oslavne pozdravoval okoloidúcich paschálnym pozdravom:

– Christos vstal z mŕtvych (Christos Voskrese).

Svätý Serafim prežil v Sarovskej pustovni viac ako päťdesiat rokov. Bolo to miesto s hustými lesmi a plné divokej zveri, na ktoré prichádzalo spočiatku len veľmi málo ľudí, ako o tom svedčia staré povesti. Za ctihodným Serafimom do Sarovskej pustovne čoskoro začali prichádzať mnohí ľudia, pretože žiaru jeho svätého života nebolo možné schovať podľa slov Evanjelia: „Vy ste svetlo sveta. Mesto položené na hore sa nemôže ukryť… Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“[1]

Veriaci kresťania, ktorí sa chcú pokloniť svätým ostatkom ctihodného Serafima Sarovského, ale nemajú možnosť navštíviť Sarov, môžu vzdať úctu jeho svätým ostatkom a poprosiť ho o pomoc vo svojom trápení v pravoslávnom chráme svätého Serafima Sarovského v Bardejove, kde sa 31. júla každoročne koná celonočné bdenie pred sviatkom Prenesenia ostatkov ctihodného Serafima Sarovského divotvorcu, ktorý pripadá na 1. august.

Posviacka chrámu svätého Serafima Sarovského v Bardejove sa uskutočnila 31. júla 2006 za účasti mnohých kňazov i veriacich. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha o živote a askéze svätého Serafima Sarovského so zaujímavými poučeniami o duchovnom živote a s kompletnou bohoslužbou k tomuto veľkému Božiemu služobníkovi.

 

Ján Zozuľak

Svätý Serafim Sarovský

[1] Mt 5, 14-16.