/ Katechézy - Kázne / Kríž ako symbol Christovej obete

Kríž ako symbol Christovej obete

Kríž ako symbol Christovej obete

 

Cirkev neuctieva kríž sám osebe ako jednoduchý tvar, odvodený od ukrižovaného Christa. To by bolo naozaj modloslužobníctvo. Uctieva ho ako symbol veľkej obete Christa, z ktorej vyviera blahodať, posvätenie a spása človeka. Bozká ho a klania sa mu ako znameniu Syna človeka, ktorý tajomne a nepochopiteľne prijal Jeho blahodať a silu.

Keď veriaci vidí tvar kríža, keď robí znamenie kríža, keď sa klania „typu“ a symbolu kríža, očami svojej duše vidí a klania sa ukrižovanému Isusovi. „Nebozkáme kríž ako Boha, ale ukazujeme ozajstné odhodlanie našej duše k Ukrižovanému“, hovorí svätý Jeroným. Svätý Ján Damaský upresňuje, že okrem čestného dreva „sa klaniame aj typu čestného a oživujúceho kríža, hoci je zhotovený z iného materiálu. Pochopiteľne neuctievame materiál, ale typ ako symbol Christa.“ Akú pravdu majú svätí Otcovia, keď vyzdvihujú posväcujúcu a divotvornú silu znamenia kríža.

 

Prevzaté z knihy: Znamenie kríža: jeho sila, význam a zázraky. Oropos Attikis.

 

Kríž ako symbol Christovej obete