/ Svätí a starci - Svedectvá / Abba Abrahám

Abba Abrahám

 

O istom askétovi sa šírila povesť, že päťdesiat rokov zachovával prísny pôst a vyhýbal sa dokonca aj konzumovaniu chleba a vína. Tento askéta hovoril:

– Usmrtil som zmyselnosť, mamonárstvo a slávychtivosť.

Keď sa o tom dopočul abba Abrahám, okamžite ho šiel navštíviť.

– Ty si vyslovil tieto slová? – opýtal sa ho.

– Áno, – odpovedal askéta.

– Keď vojdeš do svojej kélie a nájdeš v nej ženu, dokážeš byť celkom ľahostajný k jej pohlaviu?

– Nie, ale budem sa usilovať nedotknúť sa jej.

– To znamená, že si neusmrtil vášeň zmyselnosti, len si nad ňou zvíťazil a máš ju zviazanú – skonštatoval abba Abrahám a pokračoval:

– Keď počas chôdze zbadáš mušle, kamene a medzi nimi aj kúsok zlata, dokážeš byť ľahostajný voči zlatu a budeš ho považovať za podobné mušliam a kameňom?

– Nie, ale budem sa snažiť nezobrať ho.

– To znamená, že si neusmrtil vášeň mamonárstva, len si nad ňou zvíťazil a máš ju zviazanú, – znovu skonštatoval abba Abrahám a pokračoval:

– Keď sa v tejto chvíli dozvieš, že ťa prichádzajú navštíviť dvaja bratia, a budeš vedieť, že jeden ťa chváli a druhý ohovára, prijmeš ich rovnako?

– Nie, ale toho, ktorý ma ohovára, sa budem snažiť uspokojiť rovnako, ako toho, ktorý ma chváli.

– Nuž teda, neusmrtil si ani vášeň slávychtivosti. Vášne je možné zviazať, ale nie usmrtiť.

 

Ján Zozuľak

Abba Abrahám