/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Príbehy ľudí – Ján Zozuľak

Príbehy ľudí – Ján Zozuľak

 

Rozhovor Bc. Marty Mochnackej s profesorom ThDr. Jánom Zozuľakom, PhD. v roku 2009.

 

 

Zdroj: Bardejovská televízia TV Kanál

Príbehy ľudí – Ján Zozuľak