/ Čítanie z Evanjelia / Povolanie prvých učeníkov

Povolanie prvých učeníkov

Povolanie prvých učeníkov

Čítanie z Evanjelia na 18. nedeľu

 

Lk 5, 1 – 11 (zač. 17)

 

Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k Nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Pri brehu zbadal stáť dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. Sadol si a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Odplávaj na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale pretože to hovoríš Ty, spustím siete.“ Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Dali znamenie spoločníkom na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve lode naplnili tak, že sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, ktorí boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, zanechali všetko a išli za ním.

Povolanie prvých učeníkov