/ Katechézy - Kázne / Vyhýbanie sa spovedi

Vyhýbanie sa spovedi

 

Vyhýbanie sa spovedi

Istý človek mal brata, ktorý bol po nehode dlhé roky pripútaný na lôžko. Nedokázal sa vyrovnať s týmto stavom, trpezlivo a pokorne ho znášať. Bol nervózny, nadával a vadilo mu všetko i všetci.

Starec Paisij Svätohorský bratovi povedal:

– Povedz mu, aby sa vyspovedal. Povedz mu tiež, že keď bojoval, poranil sa a teraz tým, čo robí, nechce obviazať svoju ranu.

Brat mu odvetil:

– Otče, radil som mu, aby sa vyspovedal, ale povedal mi: „Čo by som sa spovedal? Veď hneď v takom stave, v akom sa nachádzam, znovu začnem konať to isté, hrešiť…“

A starec zareagoval:

– Nevadí! Potom sa znovu vyspovedá.

 

Prevzaté z knihy: Jeromonach Christodoulos Svätohorský: Starec Paisij. Prešov 1999.

Vyhýbanie sa spovedi