/ Katechézy - Kázne / Pokánie a spoveď človeka

Pokánie a spoveď človeka

Pokánie a spoveď človeka

 

Spoveď nie je ľahká vec. Je potrebné rozhodnutie a sila. Hľa, prečo sa mnohí ľudia nespovedajú, hoci sa kajajú za spôsob života, ktorý prežili. Diabol dovoľuje človeku vykonávať mnohé náboženské povinnosti, okrem pokánia a spovede, pretože vie, že všetko ostatné nie je prospešné, ak neexistuje úprimné pokánie a spoveď.

Mnohí ľudia majú rôzne výhovorky, len aby zostali ďaleko od spovede. Mnohí tvrdia, že svoje hriechy hovoria pri modlitbe pred ikonou. Všetko toto je vyhýbanie sa spovedi, pretože ktorý chorý človek o svojej chorobe hovorí pred obrazom lekára alebo do telefónu? Lekár musí vidieť a počuť chorého človeka, aby mu vedel pomôcť.

Iní zase tvrdia, že sa hanbia povedať pred duchovníkom to, čo vykonali. Pýtam sa: Ktorý chorý sa hanbí ukázať svoje nahé telo lekárovi? Keď hrešíme, diabol nám berie pocit hanby, ale keď sa máme zachrániť, prináša nám tento pocit.

Všetko toto svedčí o tom, aké dôležité je pokánie a spoveď človeka. Je potrebné hrdinské rozhodnutie, ktoré uskutoční človek, keď naozaj chce dosiahnuť spásu, keď sa chce oslobodiť od hriechu, ktorý ho vedie do zatratenia, do pekla.

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Pokánie a spoveď človeka