/ Články a štúdie / Miesto byzantskej filozofie v slovanskom prostredí

Miesto byzantskej filozofie v slovanskom prostredí

Miesto byzantskej filozofie v slovanskom prostredí

 

V českom prostredí sa o byzantskej filozofii okrajovo zmieňuje R. Dostálová v knihe Byzantská vzdělanost. Pozitívne vnímame vydanie monografie v českom jazyku od P. Milka Úvod do byzantské filosofie, ktorá je prvým zväzkom zamýšľanej trilógie venovanej byzantskej filozofii. Podľa slov autora tejto ojedinelej publikácie by mali nasledovať ešte dva zväzky: dejiny byzantskej filozofie a témy byzantskej filozofie. Je možné predpokladať, že vedecké bádanie v oblasti byzantskej filozofie sa tým posunie o čosi ďalej a otvorí nové pohľady na myslenie v Byzantskej ríši. Z prác českého byzantológa svetového významu F. Dvorníka si pozornosť zaslúžia predovšetkým knihy Ranná kresťanská a byzantská filozofia a Byzantské misie u Slovanov. V slovanskom prostredí sa byzantskej filozofii venuje ešte monografia G. Kaprieva Byzantská filozofia v bulharskom jazyku a kniha М. Lurjeho História byzantskej filozofie v ruskom jazyku, ktorá vyvolala búrlivú reakciu, ako si všíma P. Milko v úvode svojej knihy, kde zároveň hodnotí staršiu prácu S. Averinceva, ktorá „má len informatívny charakter a často vynecháva dôležité postavy a podstatné témy.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

Miesto byzantskej filozofie v slovanskom prostredí