/ Katechézy - Kázne / Pravé učenie

Pravé učenie

Pravé učenie

 

V mene demokracie, slobody a ľudských práv zaplavilo našu (grécku) pravoslávnu krajinu množstvo heréz, bludov a nesprávneho učenia protestantov, pápežencov a zmesou starých gréckych filozofií a teórií hinduistických a budhistických odnoží.

Pozor! Všetko toto sú prenosné rakovinotvorné choroby, ktoré ukrývajú smrť pre tých kresťanov, ktorí si nedajú pozor. Preto Bohom osvietený apoštol Pavol označuje ktoréhokoľvek nesprávne učiaceho a heretika za zdeformovaného a nebezpečného pre verného člena Cirkvi, keď hovorí:

„Človeka heretika po jednom a druhom napomenutí nechaj, keď vidíš, že je zvrátený (odvrátil sa od pravdy) a hreší, pričom sám seba odsudzuje.“[1]

Aj evanjelista lásky Ján, aby nás ochránil pred heretikmi a falošnými učiteľmi, navrhuje:

„Keď niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie (teda jednej svätej Cirkvi), neprijímajte ho do domu, ani ho nezdravte“[2] a nehovorte mu ani dobrý deň! Poviete si, že sú to tvrdé opatrenia, avšak sú nevyhnutné, ak chceme mať duchovnú bezpečnosť a zachovávať správnu a celistvú vieru, ak chceme dosiahnuť spásu.

 

Stéfanos Anagnostópoulos

Pravé učenie

[1] Tit 3, 10 – 11.

[2] 2Jn 1, 10.