/ Katechézy - Kázne / Kto je heretik

Kto je heretik

Kto je heretik

 

Heretik nemá správnu vieru Cirkvi. Keď poprekrúca Evanjelium a Tradíciu, vytvára svoju vieru a svoje učenie podľa vlastných kritérií alebo v súlade so svojimi vášňami, materiálnymi záujmami, ale hlavne preto, aby odmietol Božiu spravodlivosť počas Druhého príchodu Christa, keď bude súdiť živých a mŕtvych.

Nesprávne učiaci a heretik uráža Cirkev, jej jednotu a je smrteľným nebezpečenstvom pre ostatných členov Cirkvi. Je rakovinou v tele Cirkvi, ktorá musí byť odstránená, pretože ak nebude odstránená, existuje priame nebezpečenstvo, že sa bude šíriť ako smrteľná choroba po celom jej tele.

 

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Kto je heretik