/ Katechézy - Kázne / Heretici a rozkolníci

Heretici a rozkolníci

Heretici a rozkolníci

 

Existencia mnohých svätých chrámov nerozbíja jednotu jednej Cirkvi. Rozbitie spôsobuje heréza. Ale ani heréza nerozbíja jednu Cirkev, rozbíja jej údy. Keď jej údy neprijímajú jednu nerozdeliteľnú vieru Cirkvi, jej dogmy a sväté kánony, a odmietajú byť poslušné jej viditeľnej správe, potom sú heretické.

Heretici a rozkolníci sa vylučujú z Christovej Cirkvi ako nesprávne učiaci a pomýlení. Kňazi, keď upadnú do omylu, sú suspendovaní, laici exkomunikovaní. Jedni i druhí sú prekliati ako heretici.

Heréza je duchovná choroba ťažkého stupňa, je smrteľnou gangrénou. Ak sa heretik, alebo rozkolník, alebo pomýlený nekajá a nezriekne svojich omylov, nemôže zostať v jednej Cirkvi, Christovej Cirkvi, musí byť vylúčený.

 

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Heretici a rozkolníci