/ Správy a informácie / Výročie narodenia Nikolaja Velimiroviča

Výročie narodenia Nikolaja Velimiroviča

Výročie narodenia Nikolaja Velimiroviča

 

Dňa 23. decembra uplynulo stoštyridsať rokov od narodenia Nikolaja Velimiroviča, jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia.

Ochridský a žičský biskup Nikolaj Velimirovič bol významnou osobnosťou srbského národa ako rečník, kazateľ, spisovateľ, básnik, teológ, filozof, historik, exegéta, cirkevný vodca, diplomat, misionár, národný buditeľ, duchovník a svätec. Patrí k popredným teológom v dejinách Srbskej pravoslávnej cirkvi a právom je považovaný za veľkého muža. Aktívne sa zúčastňoval na všetkých dôležitých udalostiach dramatickej histórie Srbskej cirkvi a srbského národa v prvej polovici 20. storočia, kedy srbská kultúra a duchovnosť boli vo veľkej kríze a ideologickej i duchovnej dezorientácii, keďže sa na územie Srbska šírili všetky moderné európske idey z filozofie, vedy a umenia, ktoré potláčali tradičné myslenie a duchovnosť od dôb svätého Sávu. Bolo to obdobie prudkej a nekritickej europeizácie srbskej kultúry, čo malo negatívne dôsledky na autentickosť srbského myslenia i života. Biskup Nikolaj žil a pracoval v tomto prelomovom období srbskej histórie, naplnenom mnohými rozpormi a krízovými udalosťami. Bola to doba veľkých zmien a pri riešení zložitých situácií sa vyžadovala triezvosť. Obdivuhodná a výnimočná osobnosť Nikolaja Velimiroviča sa vďaka svojim schopnostiam stala vedomím celého srbského národa i doby, ktorá na jednej strane poznačila jeho myslenie, ale na druhej strane umožnila Nikolajovi prekonať dobu i históriu. Mnohé diela biskupa Nikolaja poskytujú nesmierne bohatstvo vzácnych informácií o problémoch tohto obdobia.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak, J. Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. Prešov 2003.

 

Výročie narodenia Nikolaja Velimiroviča