/ Čítanie z Evanjelia / na 3 nedeľu Veľkého pôstu Krestopoklonná nedel’a

na 3 nedeľu Veľkého pôstu Krestopoklonná nedel’a

na 3 nedeľu Veľkého pôstu  Krestopoklonná nedel'a

Čítanie z Evanjelia na 3 nedeľu Veľkého pôstu

Mk 8, 34 – 9, 1 (zač. 37)

Ježiš potom zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale uškodí svojej duši? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ A povedal im: „Ozaj, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou.“

na 3 nedeľu Veľkého pôstu  Krestopoklonná nedel’a