/ Prezentácia kníh / Viera a skutky

Viera a skutky

Viera a skutky

Kniha Viera a skutky vysvetľuje vzťah medzi vierou a konaním dobrých skutkov, teda zachovávaním Božích prikázaní, a prostredníctvom zachovávania Božích prikázaní kultivovanie cností. Teológia a duchovný život sú navzájom úzko prepojené, preto dogma a mravnosť sa vzájomne prelínajú. Správny duchovný život je nemysliteľný bez správnej viery a vyznanie viery predpokladá pravý duchovný život. Vybočenie v jednom obvykle spôsobí vybočenie aj v druhom.

Duchovný život sa nevyčerpáva v zachovávaní určitých vonkajších náboženských povinností. Na základe skúsenosti veľkých askétov duchovný život je účasť na zbožšťujúcej blahodati (milosti) Svätého Ducha. Napredovanie k poznaniu Boha sa uskutočňuje prostredníctvom duchovného snaženia, ktoré je jedinou bezpečnou cestou odovzdanou svätými Otcami. Iné cesty „duchovnej dokonalosti“ sú vylúčené, pretože narážajú na dogmu Cirkvi a vedú na nebezpečné cestičky, ktoré určite vzďaľujú človeka od pravého poznania Boha. Poznať Boha je možné len vierou a čistým srdcom, pretože viera bez skutkov je mŕtva.

Kniha rozoberá desať zásad dokonalosti duchovného života v Christu a je doplnená poučnými príbehmi zo života svätých.

Autor: Stéfanos Anagnostópoulos a Ján Zozuľak

 Počet strán: 88

Rozmery: 148 x 210 mm

ISBN: 978-80-254-4111-4

 

Viera a skutky