/ Správy a informácie / Krst na cirkevnej obci Topoľčany

Krst na cirkevnej obci Topoľčany

 
Krst na cirkevnej obci Topoľčany

 

Dňa 24. augusta 2014 sa v pravoslávnej cirkevnej obci Topoľčany uskutočnila svätá tajina krstu. Bola pokrstená malá Tamara.

Cez svätú tajinu krstu človek vstupuje do Cirkvi, ktorá je spoločenstvom ľudí v Christu s Bohom Otcom v blahodati a pôsobení Svätého Ducha. Krstom veriaci kresťan získava vo svojom vnútri novú existenciu v Christu, pomazaním myrom táto existencia vstupuje do pohybu a účasťou vo svätej Eucharistii v pokání sa vnútro človeka v Christu udržiava a rastie. Predpokladom krstu ako vstupu do Cirkvi je viera v Spasiteľa Christa a cez neho v Svätú Trojicu. Pravá viera predpokladá pokánie, pri ktorom sa uskutočňuje opustenie diabla a zrieknutie sa zlých skutkov a hriechov, ako aj návrat k živému a pravému Bohu.

Tamarke želáme telesné i duchovné zdravie a jej rodičom radosť a Božie požehnanie.

(Zdroj: http://www.pravoslavie-topolcany.php5.sk)

Krst na cirkevnej obci Topoľčany