/ Správy a informácie / Chrámový sviatok v Ladomirovej

Chrámový sviatok v Ladomirovej

Chrámový sviatok v Ladomirovej

 

 

V dňoch 13. a 14. septembra 2014 sa v pravoslávnej cirkevnej obci Ladomirová konali celonočné bohoslužby v česť sviatku sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

Každý rok sa pri príležitosti tohto sviatku uskutočňuje púť zo Stropkova do Ladomirovej a inak tomu nebolo ani toho roku. O štvrtej hodine poobede sa konala panychída pri hrobe archimandritu Sávu a o piatej posvätenie vody pri studni. O šiestej hodine sa začalo celonočné bdenie a po Akafistoch k Počajevskej ikone Božej Matky a svätému Jánovi Krstiteľovi sa bohoslužby zavŕšili svätou liturgiou, na ktorej veriaci pristúpili k svätej Eucharistii.

Okrem svätých ostatkov mnohých Božích služobníkov sa v chráme svätého archanjela Michala v Ladomirovej uchováva aj časť z Christovho kríža.

 

Ján Zozuľak

 Chrámový sviatok v Ladomirovej