/ Správy a informácie / Duchovná radosť v Topoľčanoch

Duchovná radosť v Topoľčanoch

 

Duchovná radosť v Topoľčanoch

 

Dňa 14. novembra 2015 sa v pravoslávnej cirkevnej obci Topoľčany uskutočnil chrámový sviatok svätého Arsénia Kappadockého. Svätá liturgia sa konala o 10:00 hodine ráno pri ostatkoch svätého Arsénia v kaplnke svätého Arsénia Kappadockého a svätého Paisija Svätohorského. Zavŕšením svätej liturgie bola svätá Eucharistia, ku ktorej pristúpili mnohí pravoslávni kresťania. Prítomní veriaci sa po svätej liturgii poklonili ostatkom svätého Arsénia, ktorý svojimi modlitbami zázračne uzdravoval ľudí z rôznych telesných i duševných chorôb. Bola to veľká duchovná radosť nielen pre veriacich z cirkevnej obce Topoľčany, ale aj pre všetkých, ktorí sa zúčastnili na tomto krásnom chrámovom sviatku. Duchovnú atmosféru umocnil nádherný spev cirkevného zboru zo Zvolena.

 

(Zdroj: www.pravoslavie-topolcany.php5.sk)

 

 Duchovná radosť v Topoľčanoch