/ Správy a informácie / Nový srbský patriarcha Porfýrij

Nový srbský patriarcha Porfýrij

Nový srbský patriarcha Porfýrij

 

Svätá archijerejská synoda Srbskej pravoslávnej cirkvi na svojom zasadnutí 18. februára 2021 v chráme svätého Sávu v Belehrade zvolila záhrebsko-ľubľanského metropolitu Porfýrija za nového srbského patriarchu. Novozvolený patriarcha bol počas svätej liturgie v katedrálnom chráme svätého archanjela Michala v Belehrade 19. februára 2021 slávnostne ustanovený na patriarší trón.

Životopis patriarchu Porfýrija

 Patriarcha Porfýrij (Perić) sa narodil 22. júla 1961 v meste Bečej v srbskej oblasti Vojvodina rodičom Radivojovi a Radojke ako prvý z troch detí. Pri krste dostal meno Prvoslav. Základné a stredné vzdelanie získal v Čurugu a Novom Sade. V roku 1987 úspešne ukončil štúdium na Pravoslávnej teologickej fakulte Univerzity v Belehrade.

Na Tomášovu nedeľu 11. apríla 1986 ho jeho duchovný otec, vtedajší jeromních a dnešný báčsky biskup Irinej (Bulović), v monastieri Visoki Dečani podstrihol za mnícha s menom Porfýrij. Dňa 23. júna 1986 ho vtedajší rašsko-prizrenský biskup a neskorší srbský patriarcha Pavle (Stojčević) v monastieri Svätej Trojice v Mišutišti vysvätil za jerodiakona.

V rokoch 1987 – 1990 študoval na Teologickej fakulte Kapodistriasovej univerzity v Aténach, kde získal doktorát.

Na sviatok svätého archanjela Michala a všetkých beztelesných síl bol v monastieri svätých Archanjelov v Kovilji 21. novembra 1990 vysvätený za jeromnícha a ustanovený za igumena v monastieri Kovilj, v ktorom sa po jeho príchode začala materiálna i duchovná obnova. Nový igumen dbal na to, aby život mníchov a bohoslužobný poriadok boli v súlade s autentickou pravoslávnou mníšskou tradíciou podľa vzoru monastierov na Svätej Hore Atos. V súčasnosti v monastieri Kovilj žije približne tridsať mníchov.

O deväť rokov neskôr, 14. mája 1999, ho Svätá archijerejská synoda Srbskej pravoslávnej cirkvi na svojom zasadnutí zvolila za jegárskeho biskupa, pomocného biskupa báčskej eparchie. Srbský patriarcha Pavle ho v katedrálnom chráme v Novom Sade 14. mája 1999 vysvätil za biskupa.

V roku 2014 sa stal nástupcom zosnulého metropolitu Jovana (Pavlovića) na záhrebsko-ľubľanskej katedre, na ktorú ho 13. júna 2014 v katedrálnom chráme Premenenia Pána v Záhrebe ustanovil patriarcha Irinej (Gavrilović).

Vďaka iniciatíve vladyku Porfýrija boli založené štyri terapeutické ústavy s názvom Zem živých na liečbu závislostí a psychologické poradenstvo pre osoby, ktoré sa zaplietli do rôznych siekt a ocitli sa v ťažkom duševnom i duchovnom stave. Od založenia prvého ústavu v roku 2005 až do začiatku roku 2021 vďaka činnosti vladyku Porfýrija dostalo pomoc viac než 4000 ľudí.

V rokoch 2010 – 2011 sa stal prvým biskupom Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý mal na starosti duchovný život vojakov srbských ozbrojených síl.

Patriarcha Porfýrij je zároveň profesorom na Pravoslávnej teologickej fakulte Univerzity v Belehrade. Plynulo rozpráva srbsky, grécky, anglicky a rusky. Je autorom viacerých teologických publikácií a nositeľom niekoľkých domácich i medzinárodných vyznamenaní za celoživotný prínos.

 

Podstrihnutie za mnícha v monastieri Visoki Dečani.

Podstrihnutie za mnícha v monastieri Visoki Dečani.

 

Igumen Porfýrij v monastieri Kovilj s prvými mníchmi (vľavo) a s jeromníchom Fótiom (vpravo).

Igumen Porfýrij v monastieri Kovilj s prvými mníchmi (vľavo) a s jeromníchom Fótiom (vpravo).

 

S patriarchom Pavlom počas biskupskej chirotónie v Novom Sade v roku 1999 (vľavo) a so svojím duchovným otcom, báčskym biskupom Irinejom (vpravo).

S patriarchom Pavlom počas biskupskej chirotónie v Novom Sade v roku 1999 (vľavo) a so svojím duchovným otcom, báčskym biskupom Irinejom (vpravo).

 

V mantiji s čiernohorským metropolitom Amfilochijom a ďalšími biskupmi (vľavo) a v katedrálnom chráme v Záhrebe (vpravo).

V mantiji s čiernohorským metropolitom Amfilochijom a ďalšími biskupmi (vľavo) a v katedrálnom chráme v Záhrebe (vpravo).

 

Vladyka Porfýrij (v strede so žezlom) s bratstvom monastiera Kovilj.

Vladyka Porfýrij (v strede so žezlom) s bratstvom monastiera Kovilj.

 

Vladyka Porfýrij v pracovni.

Vladyka Porfýrij v pracovni.

 

Zdroj: http://spc.rs

 

Spracoval Juraj Zozuľak

Nový srbský patriarcha Porfýrij