/ Audiovizuálny materiál - Audio - video / Svätá liturgia v Bardejove

Svätá liturgia v Bardejove

Svätá liturgia v Bardejove

 

Svätá liturgia v chráme ctihodného Serafima Sarovského v Bardejove, ktorú 6. februára 2011 slúžili mitr. prot. Mgr. Ján Lakata a prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

Kázeň: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

Spieva: Pravoslávny zbor pri chráme svätých Cyrila a Metoda v Bardejove

Dirigent: Svetlana Oroszová

Svätá liturgia v Bardejove