/ Správy a informácie / Posvätenie najväčšieho novovybudovaného pravoslávneho chrámu

Posvätenie najväčšieho novovybudovaného pravoslávneho chrámu

Posvätenie najväčšieho novovybudovaného pravoslávneho chrámu

Ôsmi najvyšší predstavitelia Pravoslávnej cirkvi na čele s konštantínopolským (ekumenickým) patriarchom Bartolomejom a srbským patriarchom Irinejom za prítomnosti mnohých biskupov, kňazov a diakonov posvätili najväčší novovybudovaný pravoslávny chrám Christovho Zmŕtvychvstania v Podgorici (Čierna Hora) a slúžili v ňom prvú svätú liturgiu.

Na svätých bohoslužbách sa modlitebne zúčastnili tisícky pravoslávnych veriacich z Čiernej Hory, Hercegoviny a Srbska. Srbský patriarcha Irinej povedal, že posvätenie katedrálneho chrámu Christovho Zmŕtvychvstania predstavuje významný a slávny deň nielen pre Srbskú pravoslávnu cirkev a jej národ, ale aj pre celé pravoslávie a kresťanstvo. Podľa jeho slov je posvätenie katedrály v Podgorici korunou osláv 1700. výročia Milánskeho ediktu.

Nech tento chrám vzkriesi každé dobro a pravdu a nech nás vedie cestou pokoja a zhody. Za tieto veci sa budú modliť v tomto chráme tí, ktorí ho budú navštevovať,“ povedal patriarcha Irinej. Vyjadril sa, že tento katedrálny chrám predstavuje pýchu našej viery a vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí pomohli pri jeho výstavbe.

Konštantínopolský (ekumenický) patriarcha Bartolomej vyzval Boží ľud k jednote Pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore a k úcte voči cirkevným pravidlám. Uviedol, že posvätenie katedrálneho chrámu predstavuje pozvanie k jednote Cirkvi a že nikto nemá právo vytvárať nové Pravoslávne cirkvi v tomto priestore. „Cirkev nie je združenie a súd nerozhoduje o jej existencii a statuse, lebo Cirkev založil Christos a môžu o nej rozhodovať len jej apoštoli a ich nasledovníci, a nie ktokoľvek, kto okolo seba zhromaždí svojich stúpencov a organizuje ich pod hlavičkou Cirkvi,“ povedal ekumenický patriarcha. Zároveň vyzval na dodržiavanie kánonických ustanovení. „Treba rešpektovať kánonické postupy. Je neprípustné a odsúdeniahodné, aby sa nejaká lokálna Cirkev vyhlásila za samostatnú (autokefalnú),“ zdôraznil.

Patriarcha Bartolomej tiež dodal, že ten kto kráča po Christovej ceste, nemôže sa pomýliť. „Chráňte si svoje spojenie s krížom a Christom,“ dodal. Podľa jeho slov je posvätenie katedrálneho chrámu symbolom vzkriesenia pravoslávnej viery v Čiernej Hore, ktorá po druhej svetovej vojne pretrpela mnoho pokušení. Patriarcha Bartolomej povedal, že pravoslávie je v dnešnej dobe prenasledované na mnohých miestach sveta, zvlášť na Blízkom východe. „Pravoslávie sa nikdy nevnucovalo. Pravoslávie nikdy nikoho neprenasledovalo kvôli jeho náboženskému presvedčeniu. Pravoslávie je aj dnes prenasledované v mnohých krajinách.“

Moskovský patriarcha a celého Ruska Kyril tiež vyzval na udržanie pravoslávnej viery, lebo práve ona ochránila Čiernu Horu v zložitých historických okamihoch. „Národ Čiernej Hory bol ochránený v ťažkých historických okamihoch predovšetkým preto, lebo v sebe vedel ochrániť pravoslávnu vieru. Keď nepriatelia napadali Čiernu Horu, jej národu sa podarilo ubrániť, lebo sa nikdy nevzdal pravoslávnej viery,“ povedal. Aj patriarcha Kyril vyzval na ochranu jednoty pravoslávia v Čiernej Hore. „Bráňte pravoslávnu vieru, lebo v nej je naša spása,“ uviedol. Podľa jeho slov je katedrálny chrám v Podgorici symbolom viery národa Čiernej Hory. „Chrám sa nedá postaviť rozhodnutím vlády, lebo ten sa stavia len tam, kde je vôľa národa po Božom chráme,“ uviedol ruský patriarcha.

Metropolita Amfilochij poďakoval pravoslávnym hierarchom za účasť pri tejto udalosti a povedal, že niečo také sa ešte v histórii tohto regiónu nikdy neudialo a prejde ešte veľa času, kým sa to znova udeje. Potom najvyšší pravoslávni predstavitelia pred vchodom do chrámu vypustili holubice pokoja, ktoré sú symbolom Svätého Ducha a na pamiatku tohto historického dňa pri katedrálnom chráme posadili olivovníky.

(Zdroj: http://www.hramvaskrsenja.me/Default.asp)

(Fotogaléria: http://spc.rs/sr/osveshtenje_hrama_u_podgorici_fotogalerija)

Posvätenie najväčšieho novovybudovaného pravoslávneho chrámu