/ Čítanie z Evanjelia / Oslava pravoslávia

Oslava pravoslávia

Oslava pravoslávia

Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu Veľkého pôstu

Jn 1, 44 – 52 (zač. 5)

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu povedal: „Čo môže byť dobré z Nazareta?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu odpovedal: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Učiteľ, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odpovedal: „Veríš preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ Potom mu povedal: „Ozaj, ozaj, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Oslava pravoslávia