/ Správy a informácie / Knižná novinka – Návrat

Knižná novinka – Návrat

Knižná novinka – Návrat

 

Slovenskému čitateľovi sa do rúk dostáva kniha o duchovnom živote s názvom Návrat, ktorá na základe podobenstva o márnotratnom synovi ukazuje nesmiernu Božiu lásku voči všetkým ľuďom. Nenásilným spôsobom odhaľuje zákutia ľudskej duše a prostredníctvom mnohých príbehov zo života svätých výstižne odpovedá na základné otázky duchovného života.

Autorom tejto vynikajúcej knihy je grécky metropolita Nektários, ktorý ju s láskou venuje slovenským čitateľom. Na základe svojich bohatých skúseností duchovného otca približuje veľkú tajinu pokánia a jednoduchým spôsobom odpovedá na tieto základné otázky:

Čo je hriech a aké sú jeho plody?

Čo je pokánie a čo nie je?

Čo je spoveď a čo nie je?

Ako sa pripravujeme na spoveď?

Ako sa spovedáme?

Aký význam má epitímia?

Aký je vzťah medzi tajinou pokánia a tajinou Prijímania?

 

Kniha je preložená z gréckeho jazyka a je určená tým, ktorí sa zaujímajú o duchovný život. Okrem návodu na zamyslenie sa nad sebou i nad svojím životom dáva človeku optimizmus a v súčasnej dobe je balzamom pre jeho dušu.

 

              

Názov: Návrat

Autor: Metropolita Nektários

Počet strán: 96

Rozmery: 147 x 218 mm (formát A5), pevná väzba

ISBN: 978-80-971806-5-2

Tlač: Polygrafické centrum, Bratislava, december 2021

 

Zdroj: https://www.duchovne-knihy.sk/p/452/navrat

 

Knižná novinka – Návrat