/ Správy a informácie / Stavba pravoslávneho chrámu v Topoľčanoch

Stavba pravoslávneho chrámu v Topoľčanoch

 

 

Veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch sa rozhodli vybudovať pravoslávny chrám, ktorý by slúžil na vykonávanie bohoslužieb pre veriacich z blízkeho i širokého okolia. Pre tento účel bola vyhlásená zbierka a zriadený účet v banke, ktorý je zverejnený na internetovej stránke PCO Topoľčany (http://pravoslavie-topolcany.sk/) v tomto znení:

 

Podporte stavbu pravoslávneho chrámu v Topoľčanoch

Bankové spojenie: SK71 1100 0000 0029 3477 7488

Meno príjemcu: Pravoslávna cirkevná obec Topoľčany, IČO: 42335108

 

Aktuálne sa svätá liturgia a ďalšie bohoslužby pravidelne vykonávajú v prenajatých priestoroch bývalej základnej školy na ul. Gagarinova 2490/13 v Topoľčanoch (vchod z dvora). Kaplnka v týchto náhradných bohoslužobných priestoroch je zasvätená svätému Arséniovi Kappadockému a svätému Paisijovi Svätohorskému.

 

Pravoslávna cirkevná obec v Topoľčanoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba pravoslávneho chrámu v Topoľčanoch