/ Správy a informácie / Záhrada Presvätej Bohorodičky

Záhrada Presvätej Bohorodičky

Záhrada Presvätej Bohorodičky

 

Podľa tradície sa raz Bohorodička spolu s evanjelistom Jánom rozhodli navštíviť svojho priateľa Lazára na Cypre, ale po strašnej morskej búrke sa vylodili na mieste, kde sa dnes nachádza monastier Iviron. Presvätá Bohorodička sa na chvíľu zastavila a obdivovala nádhernú krajinu. Požiadala svojho Syna, aby jej daroval celú Horu napriek tomu, že jej obyvatelia sa klaňali modlám. Vtedy sa ozval hlas:

– Toto miesto nech bude tvojím majetkom, tvojou záhradou a rajom, ako aj spasiteľným prístavom pre tých, ktorí chcú byť spasení.

Tak sa Svätá Hora Atos stala miestom a záhradou Bohorodičky.

 

Ján Zozuľak

Záhrada Presvätej Bohorodičky