/ Svätí a starci - Svedectvá / Radosť z Christovho narodenia

Radosť z Christovho narodenia

Radosť z Christovho narodenia

 

Nuž, keď všetci jasajú od radosti, chcem jasať aj ja, chcem tancovať, chcem oslavovať. Bez gitary, bez píšťaly, bez zapálených sviečok v mojich rukách. Oslavujem a namiesto toho všetkého držím Christove plienky. Ony sú mojou nádejou, ony sú mojím životom, ony sú mojou spásou, ony sú mojou píšťalou, ony sú mojou gitarou, preto ich mám so sebou, aby som z ich sily nabral silu, aby som spolu s anjelmi volal: „Sláva Bohu na výsostiach“ a s pastiermi hlásal: „A na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie“ (Lk 2, 14).

 

Svätý Ján Zlatoústy

Radosť z Christovho narodenia