/ Svätí a starci - Svedectvá / Abba Ammon

Abba Ammon

Abba Ammon

 

Raz Abba Ammon prišiel na miesto, kde žil mních so zlou povesťou. V ten deň vošla do jeho kélie istá žena. Keď sa o tom dozvedeli οkolití mnísi, zhromaždili sa na jednom mieste a rozhodli sa vyhnať ho. Medzitým sa dopočuli, že v ich kraji sa nachádza biskup Ammon. Oznámili mu túto udalosť a prosili ho, aby prišiel a potrestal vinníka.

Len čo sa nešťastný mních dozvedel, že prichádza zástup mníchov na čele s ctihodným Ammonom, ukryl ženu do veľkého suda. Keď Ammon vošiel do jeho kélie, okamžite pochopil, čo je vo veci. Kvôli náprave vinníka preukázal lásku, nie spravodlivosť, preto si sadol na sud a prikázal mníchom prehľadať kéliu. Keď nič nenašli, povedal im:

– Čo k tomu poviete? Boh nech vám odpustí.

Keď mnísi odišli, vstal zo suda, chytil mnícha za ruku a povedal mu:

– Brat môj, dávaj pozor na svoju dušu. Dbaj o svoju spásu.

Potom odišiel.

 

Ján Zozuľak

Abba Ammon