/ Svätí a starci - Svedectvá / Abba Pimen

Abba Pimen

 

Abba Pimen

 

Raz sa abba Pimen opýtal abbu Jozefa Panefotu:

– Otče, čo mám robiť, keď mi na myseľ prichádzajú hriešne myšlienky? Mám ich hneď vyháňať alebo ich mám prijímať do svojej mysle a potom s nimi bojovať protikladnými myšlienkami?

Abba Jozef popremýšľal a odpovedal:

– Nechaj ich, nech vchádzajú do tvojej mysle a potom s nimi bojuj.

Abba Pimen sa vrátil do Nitrie a uplatňoval radu abbu Jozefa. Raz prišiel istý mních z Tivaidy a povedal mu:

– Stretol som abbu Jozefa Panefotu a opýtal som sa ho, čo mám robiť, keď mi na myseľ prichádzajú zlé myšlienky. Mám ich hneď vyháňať alebo ich mám prijímať do svojej mysle a potom s nimi bojovať? A on mi odpovedal, aby som ich hneď vyháňal, skôr než sa vo mne usadia.

Keď to abba Pimen počul, zhrozil sa. Okamžite sa pobral k abbovi Jozefovi a povedal mu:

– Otče, pred istým časom som prišiel za tebou a opýtal som sa na myšlienky. Ty si dal inú radu mne a inú bratovi, ktorý sa ťa pýtal na tú istú vec.

Abba Jozef sa ho opýtal:

– Vieš, ako ťa mám rád?

– Samozrejme, že viem.

– Nepovedal si mi, aby som ti dal radu, ktorú by som dal sám sebe?

– Áno, presne tak som povedal.

– Nuž, dal som ti radu, ktorú som pre seba považoval za správnu. Skutočne, keď prijmeš nečisté myšlienky a vo svojom vnútri s nimi budeš bojovať, ukážeš sa silnejší. Sú však aj takí, ktorým vôbec neprospeje, aby sa k nim priblížili zlé myšlienky. Musia ich prerušiť a vzdialiť sa od nich skôr, než sa stanú nebezpečné.

Po tomto objasnení abba Pimen odišiel veľmi spokojný.

 

Ján Zozuľak

Abba Pimen