/ Čítanie z Evanjelia / na 2 nedeľu Veľkého pôstu. Svatého Gregora Palamasa

na 2 nedeľu Veľkého pôstu. Svatého Gregora Palamasa

Svatého Gregora Palamasa

 Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Veľkého pôstu

Mk 2, 1 – 12 (zač. 7)

 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma a roznieslo sa, že je v (nejakom) dome. Ihneď sa zhromaždili mnohí, takže už nebolo miesta ani predo dvermi. A hlásal im slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam však niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo tento tak hovorí? Rúha sa! Kto môže odpúšťať hriechy, okrem jediného Boha?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že takto uvažujú, a povedal im: „Prečo takto uvažujete vo svojich srdciach? Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy“, alebo povedať: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď“? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A hneď vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa čudovali, oslavovali Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

 na 2. nedeľu Veľkého pôstu.  Svatého Gregora Palamasa