/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o nerozumnom boháčovi

Podobenstvo o nerozumnom boháčovi

Podobenstvo o nerozumnom boháčovi

 Čítanie z Evanjelia na 26. nedeľu

Lk 12, 16 – 21 (zač. 66)

 A povedal im toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kam uložiť úrodu.“ Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie, a tam uložím všetko obilie i svoj majetok.“ Potom si poviem: „Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!“ Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čie bude to, čo si nahonobil?“ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a nie je bohatý v Bohu.“

Podobenstvo o nerozumnom boháčovi