/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa o vyhnaní Adama z raja (syropustná)

Nedeľa o vyhnaní Adama z raja (syropustná)

 Nedeľa o vyhnaní Adama z raja

Čítanie z Evanjelia na syropustnú nedeľu

Mt 6, 14 – 21 (zač. 17)

 

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom ich poklesky, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si znetvorujú tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Ozaj, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich ničia moľ a hrdza, a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich neničí ani moľ, ani hrdza, a kde sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

Nedeľa o vyhnaní Adama z raja (syropustná)