/ Svätí a starci / Existuje Boh

Existuje Boh

Existuje Boh

 

Jeden tvoj spolupracovník ti neustále opakuje: „Neexistuje Boh“. A ty cítiš, akoby ťa bil bičom. Si znepokojený nad jeho dušou i životom. Dobre zmýšľaš.

Ak neexistuje živý a všemohúci Boh a ak nie je silnejší ako smrť, potom smrť je jediným vládcom a každá živá bytosť nie je nič iné, ako myška v pysku mačky.

Raz, keď ste sa s ním stretli, povedali ste mu: „Boh existuje, ale pre teba neexistuje“. A nemýlili ste sa, pretože tí, ktorí sa oddeľujú od večného a oživujúceho Pána tu na zemi, oddeľujú sa od skutočného života a tak ani tu, ani v budúcom živote neokúsia veľkoleposť Boha a Jeho sveta. Lepšie by bolo, ak by sme sa nenarodili, ako by sme mali byť oddelení od Boha.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak, J.:

Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. Prešov 2003.

Existuje Boh