/ Svätí a starci - Svedectvá / Pravoslávny Indián

Pravoslávny Indián

Pravoslávny Indián

 

Raz, v sobotu večer, som sa ocitol v ruskom chráme v Montreali (Kanada). Práve sa začala večerná bohoslužba. V pološere som na okamih zazrel trochu inú tvár ako ostatné. Bol to Indián s typickými črtami a dlhými vlasmi. Pre mňa to bola zvláštna a neobvyklá postava.

Po bohoslužbe som sa nezdržal, prišiel som k nemu a chcel sa s ním zoznámiť.

– John, – povedal som mu po anglicky. – Vitaj!

– Vladimír, – odpovedal.

– Som Grék a ty? – opýtal som sa ho.

– Aj ja, – povedal.

Prekvapil ma, pretože to som nečakal.

– Rozprávaš po grécky? – opýtal som sa ho prekvapene.

Trochu popremýšľal a veľmi dobrou gréčtinou mi povedal:

– Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.

Keď vyslovil tieto slová, usmial sa.

– Som Indián, ale cítim sa aj Rus, aj Grék, aj Srb, pretože som pravoslávny.

Vladimír bol veľmi vzdelaný. Študoval jazykovedu a medzi inými jazykmi spoznal aj slovanský jazyk a slovanskú abecedu, ktorú vytvorili svätí Konštantín (Cyril) a Metod. Potom navštívil ruský pravoslávny chrám, aby na vlastné uši počul tento jazyk. Tam postupne spoznal pravoslávnu vieru a dal sa pokrstiť. Odvtedy sa často zúčastňuje na pravoslávnych bohoslužbách a v oltárnej časti chrámu pomáha kňazovi pri svätej liturgii.

 

Ján Chadzinikolau

Pravoslávny Indián