/ Katechézy - Kázne / Cirkev je Otcovská

Cirkev je Otcovská

 Cirkev je Otcovská

 

Cirkev je apoštolská, pretože je Otcovská. Svätí Otcovia sú nástupcami apoštolov nielen odovzdávaním blahodate kňazstva, ale pretože zhrnuli termíny a dogmy na ochranu a celistvosť viery prostredníctvom osvietenia a zjavenia samotného Svätého Ducha.

A nakoniec sa Cirkev nazýva apoštolská, pretože drží a hlása vieru a vyznanie apoštolov všetkým prostredníctvom svojich pastierov biskupov, kňazov a diakonov, ktorí zachovávajú apoštolskú postupnosť a riadenie.

 

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Cirkev je Otcovská