/ Svätí a starci - Svedectvá / Starec Paisij uzdravil profesora

Starec Paisij uzdravil profesora

Starec Paisij uzdravil profesora

 

Svedectvo profesora M. S.: „Raz v nedeľu, keď som sa nachádzal v chráme, pocítil som na hrudi úzkosť. Nasledujúci deň som navštívil kardiológa a vyšetrením na kardiograme sa zistilo, že moje srdce má nejaký problém. Na jeho podnet som urobil test námahy, ktorý bol pozitívny. Bol diagnostikovaný problém s vencovitými cievami a odporučili mi, aby som jeden rok užíval lieky. Potom som znovu urobil test námahy, ktorý bol opäť pozitívny.

Lekári videli, že problém nie je možné prekonať liekmi a odporučili mi urobiť vyšetrenie tepien. Prirodzene som sa zarmútil a bál som sa. S modlitbou som sa obrátil k Bohu a poslal list, aby som o tom informoval aj starca. Odpovedal mi prostredníctvom otca I., že sa bude modliť a všetko bude dobre. Dostal som odvahu a rozhodol sa, že podstúpim toto nebezpečné vyšetrenie 5. 3. 1992.

Počas vyšetrovania, keď som ležal na chirurgickom oddelení, moja myseľ bola blízko starca a obiehala po okolí kélie, aj po jej vnútri. Vyšetrenie sa skončilo a lekári vyzerali spokojní, ale zároveň sa aj čudovali. Lekár, ktorý ma sprevádzal mimo chirurgického oddelenia, na mňa zvláštne pozeral a divil sa. Keď som sa trochu spamätal, opýtal som sa ho: „Čo sa deje, pán lekár?“ Odpovedal: „Zvláštne, tvoje srdce je nezvyčajné. Hoci sme s istotou očakávali, že lokalizujeme problém na vencovitých cievach, zistili sme, že nielenže neexistuje problém, ale vencovité cievy v tvojom srdci sú kvalitné. To sa z lekárskeho hľadiska nedá vysvetliť, len ako nezvyčajnosť tvojho srdca.“

Dojatý som mu odpovedal: „Pán lekár, moje srdce nie je nezvyčajné, ale to, že je zdravé, je zázrak, ktorý má príčinu v modlitbách svätohorského mnícha.“

 

Prevzaté z knihy: Isaak, Jeromních: Život starca Paisija Svätohorského. Bratislava 2013

 Starec Paisij uzdravil profesora