/ Katechézy - Kázne / Svätý Paisij o myšlienkach

Svätý Paisij o myšlienkach

Svätý Paisij o myšlienkach

 

Svätý Paisij Svätohorský hovorí:

„Stále musíme dávať pozor a zamýšľať sa nad tým, či sa veci majú tak, ako o nich uvažujeme. Keď sa človek neustále zaoberá svojimi myšlienkami a dôveruje im, postupne sa stáva ľstivým, hoci je od svojej prirodzenosti dobrý.

Dávni otcovia vôbec nedôverovali svojim myšlienkam, a keď mali odpovedať na nejakú otázku, modlili sa a postili sa, aby získali ‚informáciu‛ od Božej blahodate. Keď dostali od Boha takúto ‚informáciu‛, poskytli ľuďom odpoveď na danú otázku.

Žiaľ, dnes, keď sa niekto pýta dokonca aj na zložité témy, ešte poriadne nestihne položiť svoju otázku, my ho prerušíme a neuvážene odpovedáme. To svedčí o tom, že nežiadame Božie osvietenie a nepočúvame ani rozum, ktorý nám daroval Boh. Naopak, hneď a bez váhania dôverujeme a súhlasíme so všetkým, čo nám prináša naša myšlienka. Takéto konanie má často zhubné následky.“

 

Jeromních Christodoulos Svätohorský. Starec Paisij. Bratislava 2015

Svätý Paisij o myšlienkach