/ Svätí a starci - Svedectvá / Starec Efrém v Amerike

Starec Efrém v Amerike

Starec Efrém v Amerike

 

Starec Efrém patril k tým charizmatickým kňazom, okolo ktorých sa zhromažďovali zástupy ľudí, aby dostali radu, pristúpili k spovedi a dali sa duchovne viesť. Prichádzali za ním ľudia z celého sveta a nachádzali pri ňom duchovnú útechu. Duchovne viedol desiatky tisíc pravoslávnych kresťanov po celom svete. Otec Anton Moschonás z mesta Tucson, jeden z hlavných spolupracovníkov starca Efréma v Arizone, takto zhodnotil jeho pôsobenie na americkom kontinente:

„My, kňazi a biskupi v Amerike, sme sa takmer sedemdesiat rokov snažili priviesť ľudí do chrámov prostredníctvom festivalov. To znamená, že sme organizovali oslavy chrámových sviatkov a ponúkali jedlo, pitie, radosť, zábavu a ďalšie podobné veci. Zabudli sme na modlitbu, komboskini, spoveď, pôst, askézu a tradíciu našej Cirkvi. Najhoršie bolo to, že sme zanedbávali vznik mníšskych centier. Domnievali sme sa, že ich nepotrebujeme a že Cirkvi nemajú čo ponúknuť.

Α prišiel malý človiečik bez svetského vzdelania, bez diplomov z teológie, bez odvážnych a novátorských myšlienok, a pripomenul nám našu tradíciu. Nepredával suvlaki, ani gyros, musaku, baklavas či ďalšie jedlá gréckej kuchyne, ale predal, alebo lepšie povedané, zdarma ponúkol zabudnutého Christa pravoslávia. Nepozýval na tancovačky a zábavy, ale na celonočné bdenia a pôsty. Ľudia, osvietení Bohom, mu pomáhali a podporovali ho. Postupne za ním začali prichádzať davy ľudí. Amerika, ktorá sa snažila uniknúť pred konzumnou spoločnosťou, blahobytom a prebytkom materiálneho bohatstva prostredníctvom hnutí, akými boli hippies, či obrátením sa k východným náboženstvám, začala objavovať pravé a autentické kresťanstvo, ktoré ponúka pravoslávie.

Otec Efrém prišiel do Ameriky a zo zeme do neba postavil veľký rebrík. Dal nám možnosť stúpať k nebu prostredníctvom pravoslávnej tradície.“

 

Takto by sa dalo v krátkosti opísať významné dielo starca Efréma v USA i Kanade. Stal sa duchovným vodcom mnohých ľudí na celom svete, ktorým pomáhal a radil. Ľudia pozorne počúvali jeho múdre a Bohom osvietené slová, ktoré im ukazovali správnu cestu kresťanského života.

Starec Efrém, duchovný syn starca Jozefa Isychastu, bol igumenom monastiera Filoteu na Svätej Hore Atos a zakladateľom devätnástich pravoslávnych monastierov na americkom kontinente. Ako svätý Anton Veľký, zakladateľ mníšstva, v 4. storočí premenil egyptskú púšť na duchovnú oázu, rovnako tak aj starec Efrém Arizonský v 21. storočí premenil arizonskú púšť v USA na oázu duchovného života Američanov.

 

Ján Zozuľak

Starec Efrém v Amerike