/ Svätí a starci - Reči / Islam a kresťanstvo

Islam a kresťanstvo

Islam a kresťanstvo

 

Keď boli štyridsiati dvaja grécki vojvodcovia z Amorey v saracénskom žalári, prišli k nim istí moslimskí mudrci, aby ich presvedčili na Mohamedovu vieru a tak by získali slobodu. Títo mudrci vyzdvihli vojvodcom dve prednosti islamu voči kresťanstvu: prvú, že Mohamed je neskorší prorok ako Christos; druhú, že moslimovia všade víťazia nad kresťanstvom, čím Boh jasne dokazuje pravosť ich viery. K prvému bodu vojvodcovia odpovedali:

– Keď sa dvaja ľudia súdia o pole a jeden z nich má mnohých svedkov, ktorí svedčia, že je to jeho pole, a druhý o tom nemá žiadne svedectvá, okrem svojho vlastného tvrdenia, čo myslíte, komu patrí pole?

Saracéni odpovedali:

– V každom prípade pole patrí tomu, kto má mnohých svedkov.

A vojvodcovia povedali:

– Sami ste rozhodli v prospech Christa a proti Mohamedovi, lebo Christos má svedectvá všetkých prorokov a apoštolov, ale Mohamed svedčí sám o sebe.

K druhému bodu vojvodcovia odpovedali:

– Keby sa podľa víťazstiev vo vojnách hodnotila pravosť viery, znamenalo by to, že všetky modloslužobnícke národy, ktoré čas od času víťazili nad svetom, ako Peržania, Gréci, Rimania a ďalší, mali pravú vieru! To ani vy, moslimovia, nemôžete uznať. A to, že vy ste teraz zvíťazili nad kresťanmi neznamená, že vaša viera je lepšia. Znamená to, že veľké sú naše hriechy, pre ktoré na nás Boh prostredníctvom vás dopúšťa trest.

 

Z pripravovaného prekladu knihy Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ.

Zo srbského jazyka preložil Peter Soroka

Islam a kresťanstvo