/ Svätí a starci - Reči / Ozajstné pokánie

Ozajstné pokánie

Ozajstné pokánie

 

Aby pokánie bolo ozajstné, musí byť skutočné. Svätý Kozmas Etolos hovorí: „Môžu ti odpustiť všetci duchovníci, patriarchovia, biskupi a celý svet, ale nebude ti odpustené, ak sa nebudeš kajať skutočne“. Keď sa nechceme vzdialiť od hriechu a zmeniť život, potom naše pokánie nie je ozajstné. Nie je to vôbec pokánie.

 

Prevzaté z knihy: Nektarios Antonopoulos: Návrat. Prešov 2001.

Ozajstné pokánie