/ Svätí a starci - Reči / Tajomstvo Christovho narodenia

Tajomstvo Christovho narodenia

Tajomstvo Christovho narodenia

 

Stojím pred podivným a paradoxným tajomstvom. Hlasy pastierov doliehajú až k mojim ušiam. Na svojich trúbach dnes nehrajú náhodne. Ich ústa spievajú nebeskú pieseň.

Anjeli ospevujú, archanjeli velebia, cherubíni spievajú a serafíni oslavujú. Všetci jasajú, pretože vidia Boha na zemi a človeka v nebesiach.

Dnes sa Betlehem podobá na nebo: namiesto hviezd prijal anjelov, namiesto slnka prijal svetlo spravodlivosti. Nesnaž sa pochopiť ako, pretože keď Boh chce, môže zmeniť zákony prírody.

Nuž, On chcel a urobil to. Zostúpil na zem a zachránil človeka. Všetko s Ním spolupracovalo pre tento cieľ.

Dnes sa rodí Ten, ktorý existuje večne, a stáva sa tým, čím nikdy nebol. Je Boh a stáva sa človekom. Stáva sa človekom a opäť ostáva Bohom.

 

Svätý Ján Zlatoústy

Tajomstvo Christovho narodenia