/ Svätí a starci - Reči / Duchovné vedenie

Duchovné vedenie

Duchovné vedenie

 

Svätý Nikodím Svätohorský hovorí: „Pri spovedi máš odpovedať na toľko nebezpečných vecí, musíš vypočuť toľko hanebných hriechov ľudí a toľko špiny a nečistoty ich vášní, preto je potrebné, aby si ty bol bez vášní ako slnko, aby si to všetko mohol prekonať a nenakazil sa.“

Z týchto slov vyplýva, že ten, kto má svoju myseľ zatemnenú vášňami a neusiluje sa o svoju nápravu, ktorú potrebuje každý hriešnik, nemôže byť duchovným otcom a nemôže viesť iných, pretože o takom Evanjelium hovorí: „Pokrytec, vyber najprv brvno zo svojho oka a potom budeš jasne vidieť, ako vybrať brvno z oka svojho brata.“[1]

Ak duchovný otec má tie isté vášne ako hriešnici, ktorí k nemu prichádzajú, mal by mať na mysli slová apoštola Pavla, ktorý hovorí: „Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo ty, ktorý súdiš, robíš to isté.“[2] Duchovný otec má navrátiť hriešnikov k cnostiam a nesmie sa nimi dať strhnúť, pretože Boh to nedovoľuje, keď hovorí prorokovi Jeremiášovi: „Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj.“[3]

 

Nikodím Svätohorský

Duchovné vedenie

 

[1] Mt 7, 5.

[2] Rim 2, 1.

[3] Jer 15, 19.