/ Svätí a starci - Reči / Smäd po Bohu

Smäd po Bohu

Smäd po Bohu

 

Biskup Nikolaj Velimirovič v jednom zo svojich pastierskych listov hovorí:

Keď je niekto duchovne smädný, túži čítať iba Božie slovo zapísané vo Svätom Písme. Keď sa tvoje srdce zapáli láskou k Pánovi, ktorý je láska, potom sa začneš neustále modliť. Zo začiatku si zvykni na krátku modlitbu, napríklad Svjatyj Bože… alebo Bohorodice Divo… Opakuj tieto modlitby päťkrát denne. Vezmi si to ako pravidlo a rob to, či sa ti chce alebo nechce. Nikdy to nezanedbávaj.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak, J.: Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy. Prešov 2003

 

Smäd po Bohu