/ Katechézy - Kázne / Čo znamená slovo pokánie

Čo znamená slovo pokánie

Čo znamená slovo pokánie

 

 

Ako napovedá aj samotné slovo, pokánie znamená úplnú zmenu života, zrieknutie sa hriechu celým srdcom, zmenu spôsobu myslenia. To znamená, že celou našou bytosťou by sme mali pocítiť, že cesta, po ktorej kráčame, nikam nevedie a v dôsledku toho zatúžime po návrate. Mali by sme pocítiť, že žijeme v stodole, mimo nášho otcovského domu a mali by sme si povedať:

– Kam idem? Zbláznil som sa? Môj otec má palác, kde sa všetci veselia a ja sa nachádzam v tomto bahne?

Potom sa rozhodneme pre návrat, aby sme opäť vošli do otcovského domu, aby sme sa zmierili s Bohom Otcom a s našimi bratmi.

 

Grécke slovo μετάνοια, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako pokánie, je zložené z dvoch slov μετά + νοώ, čo znamená neskôr pochopiť.

 

Prevzaté z knihy: Nektarios Antonopoulos: Návrat. Prešov 2001.

Čo znamená slovo pokánie